headerphoto

BIEŻĄCE AKCJE


KONKURS PLATYCZNY „EKO-OZDOBA WIELKANOCNA”

Stowarzyszenie im. Feliksy Kozłowskiej zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym, który skierowany jest do wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych.
Celem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej z surowców wtórnych lub materiałów naturalnych. Może to być: pisanka (na prawdziwym jajku lub wydmuszce), figurka baranka, koszyczek wielkanocny, stroik, zawieszka, itp. Oceniane będą: walory ekologiczne, estetykę pracy, oryginalność i pomysłowość wykonania.

TERMIN nadsyłania prac: 24 marca 2024

Zdjęcia wykonanych prac prosimy wysyłać na adres email: stowarzyszenie.mariawitow@gmail.com
Przesyłając prace należy podać informację o autorze takie jak:
Imię i Nazwisko, klasa/grupa wiekowa/ parafia uczestnika.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci z klas 1-3 SP,
- dzieci z klas 4-8 SP,
- młodzież i dorośli.

Ogłoszenie wyników konkursu: 27 marca 2024. Dla autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, przewidziane atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu:
Regulamin Konkursu Plastycznego „Eko-Ozdoba Wielkanocna” 2024