headerphoto

INFO

DANE KONTAKTOWE:

Stowarzyszenie im. Feliksy Kozłowskiej
ul. Wolska 186
01-258 Warszawa
tel.: 694 366 686
e-mail: stowarzyszenie.mariawitow@gmail.com
facebook: http://facebook.com/stowarzyszenie.mariawitow/
NIP: 527-270-64-78, REGON: 146982895
Numer konta: 35 2530 0008 2016 1048 0860 0001 (Nest Bank S.A.)

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA (stan na 30.09.2019):

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Bartłomiej Słojewski (Prezes)
  • Bożena Czacherska (skarbnik)
  • Edyta Szmigiel

Komisja Rewizyjna:

  • Ewa Miller-Słojewska (Przewodnicząca)
  • kapł. Grzegorz M. Dominik Miller
  • Mariola Witkowska-Kajdan

Pozostali Członkowie:

  • Magdalena Rokicka
  • Aleksandra Słojewska