headerphoto

OBJAWIENIA

    Począwszy od 1893 r. aż do swojej śmierci w 1921 r., Założycielka mariawityzmu, św. Maria Franciszka Kozłowska była uczestnikiem przeżyć mistycznych, które mariawici nazywają objawieniami Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. Objawienia te zostały wydane drukiem w 1922 r. i obejmują pięć ksiąg. Ostatnie wydanie objawień ukazało się w 2002 r. w wydawnictwie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.