headerphoto

ŻYCIORYS MATECZKI

    Feliksa Magdalena Kozłowska, imiona zakonne – Maria Franciszka (1862-1921) to założycielka mariawickich zgromadzeń zakonnych, przez ogół mariawitów zwana Mateczką lub Założycielką i uznawana za świętą. Urodziła się w Wielicznej k. Węgrowa. Jej ojciec zginął w powstaniu styczniowym. Ukończyła gimnazjum w Warszawie. W wieku 21 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie. W 1887 r., z polecenia ojca Honorata Koźmińskiego, założyciela licznych zgromadzeń bezhabitowych, założyła w Płocku zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Matki Klary, później przekształcone w Zgromadzenie Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania.

Feliksa Magdalena Kozłowska /1862-1921/ Mateczka w otoczeniu pierwszych sióstr Zgromadzenia w 1908 r.

    W dniu 2 sierpnia 1893 r. Mateczka otrzymała objawienie, którego treścią była wizja ogólnego zepsucia świata i duchowieństwa. Bóg w akcie Miłosierdzia dał światu „jako ostatni ratunek cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi”. Pod wpływem tego objawienia św. Maria Franciszka utworzyła Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów, którego jednym z pierwszych przełożonych wybrano księdza Jana Kowalskiego (imiona zakonne – Maria Michał). W 1902 r. Feliksa Kozłowska i kapłani mariawici zabiegali o legalizację zgromadzenia u trzech biskupów diecezjalnych, a w następnym roku na audiencji u papieża Piusa X. W kolejnych latach dalsze starania w Stolicy Apostolskiej podejmowały delegacje kapłanów i wiernych. W 1906 r. papież Pius X ekskomunikował jednak imiennie Założycielkę i księdza Jana Kowalskiego.
    Mariawici z ogromnym zaufaniem i zaangażowaniem poddali się kierownictwu duchowemu św. Marii Franciszki, która mocno akcentowała miłość względem bliźnich, pokorę, pomoc biednym i potrzebę zjednoczenia Kościołów. W obcowaniu z ludźmi była bezpośrednia i naturalna, budziła zaufanie oraz wyzwalała otwartość połączoną z oddaniem. Zmarła w wieku 59 lat.
    W 50 rocznicę śmierci Mateczki (1971 r.) Komisja Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu wystosowała do mariawitów list z prośbą o przebaczenie win, jakie wobec nich popełnili rzymskokatolicy.

Stanisław Rybak

Literatura:

  • W. S. Ginter „Błogosławiona Maria Franciszka Kozłowska (Szkic do portretu psychologicznego postaci)”, „Notatki Płockie”, Towarzystwo Naukowe Płockie 2000 r. nr 1 i 2
  • „Mariawita” 1962 r., nr 3