headerphoto

Uroczystość parafialna w Lutkówce

(30 maja 2021 r.)