headerphoto

PODZIĘKOWANIE

(31 grudnia 2020 r.)


Drodzy Siostry i Bracia.

Dziś kończymy Stary Rok. Czas niezwykle trudny i zdominowany przez pandemię koronawirusa i strach o własne zdrowie i życie. Przeżywaliśmy trudny okres izolacji i dystansu społecznego. Wszystkie te doświadczenia niebywale zmieniły oblicze ludzkości, niezwykle mocno ufającej w umysł i zdolności człowieka, a odstawiającej Boga na dalszy plan.

Dziś stojąc u progu Nowego Roku patrzymy w niego z nadzieję, że trudne doświadczenia są już za nami, że w końcu powróci normalność, niezwykle wyczekiwana i upragniona. Mam nadzieję, że przeżyte doświadczenia pomogą nam uświadomić sobie jak wiele zawdzięczamy Stwórcy i na nowo odkryjemy Bożą Miłość w Nas.

Drodzy Bracia i Siostry koniec roku to czas podsumowań i podziękowań. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Siostrom i Braciom za dar modlitwy i utrzymanie Tygodniowej i Miesięcznej, Całodobowej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Cieszę się, że pomimo zamknięcia nas w domach nie zamknęliśmy serc dla Chrystusa Eucharystycznego. Dziękuję za poświęcony czas, siłę i energię w każdy czwarte i 3 dzień miesiąca, dziękuję, że mury naszej świątyni były wypełnione kochającymi sercami, słowami modlitwy, błaganiami „O mój Jezu miłosierdzia” i nutami śpiewanych pieśni.

Dziękuję Siostrom i Braciom za składane ofiary na rzecz naszej parafii. Dzięki nim mogliśmy przeprowadzić cześć zaplanowanych inwestycji:
- nowe nasadzenia i trawnik przy kościele,
- uporządkowanie terenu przy sali katechetycznej, ułożenie kostki,
- przeprowadzenie prac na cmentarzu w celu pozyskania nowych miejsc grzebalnych,
- renowację ławek.

Dziękuje Siostrom i Braciom, dzięki których ciężkiej pracy fizycznej udało nam się wszystkie prace przeprowadzić własnymi siłami, w ten sposób zaoszczędzając środki finansowe.

Dziękuję Radzie Parafialnej za wsparcie i pomoc przy prowadzeniu prac inwestycyjnych i zarządzaniu parafią. Składam serdecznie podziękowania dla Stowarzyszenia im. Feliksy Kozłowskiej za całoroczną bardzo dobrą i owocną współpracę. Wszystkie zorganizowane wspólnie akcję pokazały jakie macie gorące serca.

Na koniec pragnę podziękować Tym, którzy w trudnym czasie mojej choroby i niedyspozycji wspierali mnie zarówno modlitwą jak i opieką. Dziękuję za okazane serce i życzliwość w tym niełatwym dla mnie czasie.

W sposób szczególny dziękuję br. kpł.Paschalisowi, który zastępował mnie w obowiązkach oraz br. dk. Hubertowi, który na co dzień sprawował opiekę duszpasterską w parafii oraz okazał wielką troską w codziennej opiece nad moją osobą. Za okazane serce, otrzymaną dobroć wszystkim składam Panie Boże wielki zapłać.

Niech dobry Bóg w Nowym Roku wszystkim Wam Błogosławi i prowadzi każdego dnia, a Matka Najświętsza ma nieustannie pod Swoim pałaszczem. Drodzy Bracia i Siostry wraz z rokiem 2021 wkraczamy w czas wielkiego jubileuszu. Będziemy przeżywać 100 rocznicę śmierci Założycielki mariawityzmu Św. Marii Franciszki. Niech będzie to dla Nas mobilizacją, ażeby na nowo spojrzeć na swoje powołanie, na przesłanie Mariawityzmu i Duchowy Testament Naszej Świętej Matki: „Kochajcie Przenajświętszy Sakrament”. Niech zapłonie w Nas nowy duch miłości do Eucharystycznego Pana i znajdźmy czas, aby adoracja nasza była ubłagania i aby nikogo z nas nie brakowało na miesięcznej czy tygodniowej modlitwy adoracyjnej.

Szczęść Boże na Nowy 2021 rok.

Kpł. Dominik