headerphoto

Ekumeniczny koncert chóralny

(15 kwietnia 2018 r.)


Zarejestrowane fragmenty koncertu można obejrzeć pod następującym adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9BO-e0bP5Et_RA2lJBWoQc_SYvdAfw2D

foto: Zosia Glinka