headerphoto

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

(11 października 2016 r.)


    Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Informacje również na stronie: ekumenizm.pl.