headerphoto

WYCIECZKA DO CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM

(4 czerwca 2016 r.)


    4 czerwca odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży do Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej W Warszawie.