headerphoto

KONSULTACJE DIAKONIJNE

(5-6 października 2016 r.)


    W dniach 5-6 października 2016 r. w klasztorze na Karczówce w Kielcach, odbyły się, zorganizowane przez Polska Radę Ekumeniczną (PRE), konsultacje diakonijne. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Pomoc ale jaka - diagnozowanie współczesnych problemów”. W spotkaniu wzięli udział członkowie komisji diakonijnej PRE oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w PRE, obecny był również dyrektor PRE ks. dr Grzegorz Giemza.


Spotkanie rozpoczęło się serią wykładów prowadzony przez praktyków na co dzień zajmujących się pomocą społeczną. O codzienności domów pomocy społecznej, lokali aktywizujących czy sposobie zorganizowania warsztatów terapii zajęciowej opowiadał dyrektor kieleckiego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, p. Piotr Piwowarczyk. Następnie poznaliśmy kryteria i różnorodne finansowe i pozafinansowe formy wsparcia osób potrzebujących dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wolontariat, sposoby jego organizacji i przykłady działania przedstawiła nam dr Karolina Jarosz z Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego.

Jako, że sektor pozarządowy odgrywa coraz większą rolę w świadczeniu pomocy osobom potrzebującym, na spotkaniu mieliśmy również okazję wysłuchać osobistej relacji jednego z założycieli Fundacji im. Brata Alberta, wieloletniego społecznika, pioniera działalności trzeciego sektora w Polsce p. Mariana Jaworskiego.

Konsultacje odbywały się w przepięknie odrestaurowanym, siedemnastowiecznym zespole klasztornym, obecnie zajmowanym przez księży pallotynów. Atmosfera miejsca, i gorące przyjęcie sprzyjały wielogodzinnym rozmowom i wymianie doświadczeń, a spotkanie zakończyła wizyta w Chmielniku i zwiedzanie żydowskiego ośrodka edukacyjno-muzealnego.

Delegatami naszego Kościoła na konsultacjach była siostra Magda Rokicka i kapłan Dominik Miller.

Relacja i zdjęcia: M. Rokicka