headerphoto

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W WARSZAWIE

(18 stycznia 2016 r.)


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1P 2,9).

    Dnia 18 stycznia zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne o jedność chrześcijan inaugurujące oktawę spotkań w kościołach chrześcijańskich i modlitw w intencji jedności wyznawców Chrystusa. Hasłem dnia były słowa: „Niech kamień zostanie odsunięty”. Mszę Świętą odprawił Biskup Naczelny Marek M. Karol Babi, kazanie wygłosił ks. bp Edward Puślecki - Honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.


Foto: Waldemar Glinka