headerphoto

BISKUP NACZELNY MAREK M. KAROL BABI

(31 sierpnia 2015 r.)

    Dnia 31 sierpnia 2015 roku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, odbyła się II sesja Kapituły Generalnej Kapłanów Mariawitów.
    Z racji upływu kadencji Biskupa Naczelnego i Rady Kościoła wybrano na urząd Biskupa Naczelnego - Biskupa Marka M. Karola Babi. Na zastępcę Biskupa Naczelnego wybrano Biskupa Piotra M. Bernarda Kubickiego. Kapituła Generalna udzieliła wotum zaufania Biskupowi Zdzisławowi M. Włodzimierzowi Jaworskiemu jako Ordynariuszowi Diecezji śląsko-łódzkiej. Na urząd Biskupa Diecezji lubelsko-podlaskiej z siedzibą w Wiśniewie wybrano Biskupa Michała M. Ludwika Jabłońskiego.
    Kapituła dokonała wyboru nowej Rady Kościoła. W skład Rady weszli z urzędu: Biskup Naczelny i Jego zastępca, Biskupi diecezjalni oraz z wyboru kapłani: M. Ładysław Ratajczyk - proboszcz w parafii Żarnówka, M. Daniel Mames - proboszcz w parafiach Gniazdów, Starcza i Koziegłowy, M. Zbigniew Nawara - proboszcz w parafii Wiśniew.
    Bp Marek M. Babi urodził się 10 maja 1975 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Był proboszczem w Sobótce i w Lesznie. Od 2008 roku pełnił funkcje proboszcza w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. W latach 2007-2015 był sekretarzem Rady Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Święcenia biskupie przyjął 29 sierpnia 2015 roku. Nowy zwierzchnik Mariawitów płockich jest ordynariuszem diecezji warszawsko-płockiej.