headerphoto

KAPŁAN PAWEŁ RUDNICKI

    Ks. prof. zw. dr hab. Konrad Maria Paweł Rudnicki (ur. 2 lipca 1926 r. w Warszawie zm. 12 listopada 2013 r. w Krakowie) naukowo zajmował się teologią, astronomią oraz metodologią i historią nauki. Studia odbył na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Mariawickim Seminarium Duchownym w Płocku. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, California Institute of Technology w Pasadenie (gdzie otrzymał pierwsze stanowisko profesorskie), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy. W 1965, podczas pobytu w amerykańskim Palomar Observatory odkrył nową kometę rejestrując ją na kliszy. Była to pierwsza kometa odkryta przez Polaka po II wojnie światowej. Od nazwiska odkrywcy nazwano ją C/1966 T1 Rudnicki (Kometa Rudnickiego).
    Jako visiting professor prowadził badania w Mathematisch-Physyklalisches Institut w Dornach oraz na Rice University w Houston. Pełnił funkcje duszpasterskie m.in. w Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Pasadenie (Kalifornia), Warszawie, Bazylei (Szwajcaria), Sosnowcu, Houston (Teksas), a ostatnio w Krakowie. Był członkiem Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów a Kościołem Rzymskokatolickim.
    Ksiądz Profesor był autorem lub współautorem ponad 130 publikacji w językach kongresowych, w tym wydanego w Rosji i w Stanach Zjednoczonych podręcznika astronomii gwiazdowej i około 400 podręczników, książek, broszur, artykułów i naukowych komunikatów w języku polskim. Redagował również aperiodyk „Praca nad sobą”, którego był współtwórcą. Sporadycznie też pisywał do „Mariawity”. Do jego osiągnięć w dziedzinie teologii należy pierwsze krytyczne wydanie Objawień św. Marii Franciszki Kozłowskiej (Kraków 1995) oraz teologiczna analiza poszczególnych ksiąg Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. W dziedzinie astronomii ważnym osiągnięciem jest opublikowany w roku 1972 najgłębszy w owym czasie przegląd galaktyk w tzw. Polu Jagiellońskim. Jest odkrywcą komety nazwanej jego nazwiskiem. W dziedzinie metodologii nauk za jego testament naukowy należy uważać monografię o zasadach kosmologicznych, wydaną również w tłumaczeniu polskim.
    Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Komisji Kosmologii Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. Został wybrany członkiem Wolnej Europejskiej Akademii Nauk. Posiada wiele odznaczeń wojennych (był partyzantem Gwardii Ludowej i Armii Ludowej) i cywilnych. Był także honorowym obywatelem państwa Izrael.