headerphoto

NOWOROCZNA MŁODZIEŻOWA ADORACJA EKUMENICZNA

(14 stycznia 2012 r.)


     „Każdy Kościół niech zachowuje zwyczaje, modły i nabożeństwa i niech drugiemu swoich praktyk religijnych nie narzuca. We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia - wolność, a w koniecznych jedność.”

św. Maria Franciszka


     14 stycznia 2012 roku odbyło się w naszej parafii niecodzienne wydarzenie. Było nim nabożeństwo ekumeniczne prowadzone przez młodzież z różnych Kościołów chrześcijańskich. Tematem naszego spotkania było hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”.

     Na nabożeństwie obecne były przez swoich przedstawicieli trzy główne kierunki chrześcijaństwa:
  • katolicyzm, który reprezentowany był przez Kościoły: Rzymskokatolicki, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Anglikański, na czele z ks. Robertem Gamble,
  • protestantyzm, który był reprezentowany przez Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Zielonoświątkowy oraz Adwentystów Dnia Siódmego na czele z pastorem Grzegorzem Korczycem,
  • prawosławie które reprezentował ks. lektor Tomasz Tarasiuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

     Wspólna modlitwa rozpoczęła się procesją, w której uczestniczyli przedstawiciele Kościołów, którzy odpalali świece od paschału i przekazywali światło dalej, wszystkim osobom uczestniczącym na nabożeństwie. Samo zaś nabożeństwo składało się z trzech głównych części: czytania Słowa Bożego, modlitw prowadzonych przez przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich oraz Komunii Świętej. Całość przeplatana była pieśniami o charakterze ekumenicznym. Wszystkiemu towarzyszyło, nieodłączne dla tradycji mariawickiej, wystawienie Przenajświętszego Sakramentu. Była to bowiem druga sobota miesiąca czyli dzień adoracji prowadzonej przez młodzież. Tym razem uwielbienie dotyczyło Jednego Boga, którego wyznają wszyscy chrześcijanie. Każdy Kościół mógł chwalić Stwórcę według swojej tradycji w jednym miejscu i w jednym czasie. Podczas nabożeństwa zapalonych było wiele świec, które miały symbolizować Chrystusa, który jest Światłością Świata.

     O oprawę muzyczna zadbała młodzież z różnych Kościołów: Aleksander i Bartek Słojewscy z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Agnieszka Werkowicz i Ania Szymkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Tomasz Drugi i Magdalena Kopyś z Kościoła Zielonoświątowego.

     Po nabożeństwie tradycyjnie udaliśmy się na salę parafialną, gdzie mogliśmy się lepiej poznać i kolędować Małemu!