headerphoto

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

(23 października 2012 r.)

źródło: www.trojca.waw.pl źródło: www.trojca.waw.pl źródło: www.trojca.waw.pl

    Dnia 27 lipca 2012 r. został zarejestrowany Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ("EUTW"), a dnia 23 października 2012 r. o godz. 16.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 nastąpiła inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013.
    Siedzibą EUTW jest Parafia Św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy pl. Małachowskiego 1 w Warszawie, gdzie będą odbywały się wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne. Patronat naukowy nad EUTW objęła Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
    Podstawowymi zajęciami na EUTW będą wykłady, seminaria, dyskusje plenerowe i zajęcia fakultatywne prowadzone we wtorki i piątki. Tematyką wykładów będą nauki humanistyczne i społeczne (historia, literatura, socjologia, filozofia, a także religie i teologia). Poza wykładami będą organizowane zajęcia fakultatywne, lektoraty językowe i kursy informatyczne. Przewidywane są zajęcia w zespołach twórczych takich jak: malarstwo i decaupage, szkoła rysunku i fotografii, chór i zespół literacki.
    W dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 15:00 w podziemiach kościoła Św. Trójcy będzie można zapisać się na EUTW i zajęcia fakultatywne, spotkać się z Zarządem i uzyskać wszelkie informacje. Opłata roczna wynosi 150zł, a jednorazowe wpisowe - 50zł.
    Zapraszamy wszystkich Seniorów, nie tylko emerytów, którzy chcą ciekawie wykorzystać wolny czas, nabyć i uzupełnić swoją wiedzę, podróżować i bywać w operze, filharmonii i teatrach warszawskich, do zapisywania się na Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. W naszej parafii bliższych informacji udzielają kapłan Karol i siostra Elżbieta Rybak. Osoby chętne prosimy o kontakt pod numer telefonu parafii warszawskiej.


Zdjęcia: www.trojca.waw.pl