headerphoto

ADWENTÓWKA

(14 grudnia 2011 r.)


     „Największym szczęściem dla duszy na ziemi jest wypełnienie woli Bożej. Wszyscy ludzie byliby spokojni i szczęśliwi, gdyby tylko wypełniali wolę Bożą.”

św. Maria Franciszka


     14 grudnia 2011 r. została odprawiona Msza Święta roratnia ku czci Najświętszej Maryi Panny, po której odbyła się adoracja Przenajświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież z naszej parafii. Nabożeństwo zostało nagrane przez Telewizję Polską i wyemitowane we fragmentach w ramach programu „Przyjdź, Panie Jezu”.

     Nabożeństwo zaczęło się o godzinie 17:00 od procesji ze światłami, którą prowadził kapłan Karol, z którym szły dzieci z kolorowymi lampionami. W nauce, jaką skierował do nas, padło wiele wzniosłych słów. Proboszcz przypomniał znaczenie adwentu w życiu Kościoła oraz wyjaśnił symbolikę światła. Kapłan często odwoływał się do nauk i wskazówek Założycielki Mariawityzmu, św. Marii Franciszki Kozłowskiej. Wiele usłyszeć mogliśmy o pomocy bliźnim i o inicjatywach charytatywnych naszego Kościoła.

     Po skończonej Mszy Świętej odbyła się krótka adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Rozważania dotyczyły adwentu, jako czasu oczekiwania na przyjście Pana Jezusa oraz celu, do jakiego został powołany Kościół Mariawitów, czyli odrodzenia świata przez naszą Miłość ku Bogu i ku każdemu człowiekowi. Nabożeństwo zakończone zostało błogosławieństwem Przenajświętszym Sakramentem, po którym wspólnie odśpiewaliśmy pieśń „Nasz lot jest anielski”, która wspaniale oddawała charakter naszej adwentowej modlitwy.

     Tradycyjnie po nabożeństwie odbyła się agapa, która zbiegła się z adwentówką w naszej parafii. Naszemu spotkaniu na sali parafialnej towarzyszyły pieśni adwentowe oraz długie i owocne rozmowy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali obrazek przedstawiający Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryję Pannę, która pod swym Sercem nosiła Zbawiciela Świata – naszego Pana Jezusa Chrystusa