headerphoto

MŁODZIEŻOWA ADORACJA PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

(12 listopada 2011 r.)


     „Chcę, aby na ziemi ludzie oddawali Mi taką Chwałę w Przenajświętszym Sakramencie, łącząc się ze Świętymi; aby ziemia stała się odbiciem Nieba”

Św. Maria Franciszka


     W sobotę, 12 listopada odbyła się adoracja Przenajświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież. Teksty rozważań pochodziły z trzeciego sposobu odprawiana godzinnej adoracji ubłagania z brewiarzyka mariawickiego. Jest to tak zwana rozmowa duszy z Najsłodszym Sercem Pana Jezusa ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie. W czasie naszej adoracji staraliśmy się łączyć w modlitwie z aniołami i świętymi, modliliśmy się także za zmarłych a także o szczęśliwą śmierć dla nas samych. Na zakończenie przemówił do nas kapłan Maria Karol. W swojej nauce nawiązał on do miesiąca listopada, który w życiu Kościoła poświęcony jest refleksji na temat życia i przemijania. Kapłan przypomniał także, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości

     Po skończonej Adoracji udaliśmy się na salę parafialną, gdzie zastanawialiśmy się, kim są święci. Celem naszego spotkania było pogłębienie naszej wiedzy o świętych i o zmarłych, czyli o tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce ziemskiej. Wiele mówiliśmy też o świętości i o naszych patronach. Wyjaśnialiśmy termin „świętych obcowanie”. Podkreśliliśmy znaczenie naśladowania życia świętych, a przede wszystkim życia Najświętszej Maryi Panny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali obrazek przedstawiający kapłana odprawiającego Mszę Świętą, ponieważ w każdej Mszy Świętej łączymy się w modlitwie zarówno z Bogiem jak i z innymi ludźmi, ze świętymi oraz z duszami cierpiącymi w czyśćcu.