headerphoto

DZIESIĄTA ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁANA KAROLA

(6 września 2008 r.)

    W dniu 6 września 1998 roku w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku został wyświecony na kapłana diakon Maria Karol Babi. Na tę uroczystość tłumnie przybyli parafianie warszawscy, aby cieszyć się, że nasz parafianin zasili szeregi mariawickich duszpasterzy.
    Czas płynie szybko. Już minęło 10 lat posługi duszpasterskiej kapłana Karola. Od dnia 6 lipca 2008 roku wrócił on do swojej rodzinnej parafii, by pełnić funkcję jej proboszcza. Parafianie warszawscy pamiętali o jego tegorocznym jubileuszu. 6 września 2008 roku czcigodny jubilat odprawił Mszę świętą dziękczynną w swojej intencji, w której wzięli udział jego najbliżsi, kapłan Łukasz i skromna grupka parafian, jako że główne uroczystości zostały przeniesione na niedzielę 14 września.


    Podczas sumy w dzień Podwyższenia Krzyża Świętego wszyscy modliliśmy się w intencji kapłana, a chór parafialny wykonał okolicznościowe pieśni. Niezwykle wzruszony jubilat dziękował wszystkim za modlitwę, za pomoc w życiu codziennym, za dobre rady, za serce, które okazują mu parafianie. Prosił zebranych o dalsze wsparcie i modlitwę. Po nabożeństwie odbyła się krótka akademia przygotowana przez dzieci i młodzież. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem przez wszystkich "Barki". Słowa wierszy "tu w tej parafii się urodziłeś..." i "lat 10 już minęło, gdy Bóg do Ciebie rzekł: / Pasterzem Cię obrałem, byś owce moje strzegł" wywołały ogromne wzruszenie nie tylko jubilata, ale wszystkich zebranych. Potem były kwiaty, życzenia, sto lat, a solenizant częstował wszystkich słodkościami.
    Z okazji Twego jubileuszu życzymy Ci, Kapłanie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Niech przytoczone poniżej słowa prowadzą Cię na dalsze dni: „Bądź ogrodnikiem w ludzkim ogrodzie, bądź mistrzem młodych zawsze, na co dzień. Niechaj Maryja czuwa nad Tobą, Mateczka zawsze Cię wspiera, ażebyś miłość w świat niósł znowu.”

Danuta Łuczak