headerphoto

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

(17 czerwca 2007 r.)

    W dniu 17 czerwca 2007 roku parafia warszawska obchodziła swój doroczny odpust. W tym dniu odbyła się też szczególnie miła dla nas warszawiaków uroczystość poświęcenie tablicy pamiątkowej, wmurowanej u wejścia do kościoła. Tablica ta upamiętnia 101 rocznicę powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz 10-lecie poświęcenia nowego kościoła w Warszawie.
    Na uroczystość tę przybyli Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, bp M. Roman Nowak, kapłani: M. Stefan, M. Wiesław, M. Krzysztof, M. Gabriel i M. Karol. Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem ufundowanej przez parafian pamiątkowej tablicy. Poświęcenia dokonał w asyście zgromadzonego duchowieństwa, parafian warszawskich i przybyłych gości z innych parafii biskup Roman.
    Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił Biskup Naczelny M. Włodzimierz w asyście kapłanów Krzysztofa i Wiesława. Po Ewangelii kazanie wygłosił kapłan Gabriel. Zwrócił w nim uwagę na rolę Maryi w życiu każdego człowieka. Ona jest dla nas pielgrzymów ziemskich przewodniczką do domu Ojca, wzorem w życiu. Jest szczególnie dla nas mariawitów wzorem do naśladowania. Jeśli będziemy podobni do Maryi, wówczas Jezus będzie kochał nas taką miłością, jak ukochał swoją Matkę.


    W swojej homilii kaznodzieja wspomniał fundatorów warszawskiej świątyni i wszystkich, którzy z wielkim trudem wznosili te mury. Zwrócił też uwagę na rolę domu Bożego w życiu każdego człowieka. "Poprzez ten kościół parafialny zbawienie przybliża się do każdego z nas. Jest jakimś punktem odniesienia, do którego powraca się całe życie, bo tam właśnie są nasze korzenie.” Jednak, jak powiedział dalej kapłan Gabriel, „Chrystus jest prawdziwą Świątynią Boga. Chrześcijanie przez łaskę Bożą stają się również świątyniami Ducha Świętego, żywymi kamieniami, z których budowany jest Kościół.”
    Do Komunii Św. przygotował wiernych Biskup Naczelny. Przemówił też do zebranych po ostatniej Ewangelii. Życzył wiernym wszelkich łask Bożych, wskazał na rolę kościoła w życiu każdego człowieka i rolę Matki Najświętszej w naszym życiu.


    W czasie Mszy Świętej wierni razem z chórem śpiewali pieśni dziękczynne o Matce Najświętszej, a odegrany na skrzypcach przez Urszulę Grzesińską utwór „Ave Maria” (J.S Bacha i Ch. Gounoda) i odśpiewany przy akompaniamencie organów utwór „Panis Angelicus” (C. Francka) wzruszyły niejednego wiernego. Nabożeństwo zostało zakończone procesją z Przenajświętszym Sakramentem i dziękczynnym hymnem „Ciebie, Boga, chwalimy”.
    Zapamiętajmy i weźmy sobie do serc słowa kapłana Gabriela: „Ta świątynia stoi otworem dla każdego, kto chce spotkać się z Chrystusem. To dom Matki Bożej czekającej na nas ze swoją Nieustającą Pomocą." Dlatego naszym obowiązkiem jest gromadzić się w naszym pięknym kościele w niedziele, święta, na adoracji, na nabożeństwie majowym czy innym i błagać o miłosierdzie dla świata, o łaski dla naszego świętego Kościoła i dla nas samych. Niech Bóg i Matka Najświętsza czuwają nad naszą parafią.

Danuta Łuczak