headerphoto

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA

Jubileusz małżeństwa Barbary i Tadeusza Zychów
(21 kwietnia 2007 r.)

    Dnia 21 kwietnia 2007 roku Barbara i Tadeusz Zychowie obchodzili złote gody. Jubilaci w otoczeniu dzieci, wnuków, rodziny i znajomych zgromadzili się na dziękczynnej Mszy Świętej w swoim kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie.
    Była to szczególnie wzruszająca uroczystość. Podczas Mszy św. kapłan Łukasz modlił się w intencji jubilatów, prosząc Boga o Jego łaskę i opiekę na dalsze lata ich życia.br />     Brat Zych w latach w latach 1990-1997 współpracował z redakcją „Mariawity”, a pierwszą korektorką jego artykułów była właśnie jego małżonka. Po Mszy św, obdarowani przez najbliższych i proboszcza kwiatami z niezwykłym wzruszeniem przyjmowali płynące z serc życzenia.
    Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza, Kochani Jubilaci, czuwają nad Wami do końca waszych szczęśliwych dni.