headerphoto

NABOŻENSTWO Z OKAZJI EKUMENICZNYCH DNI BIBLIJNYCH

(28 maja 2007 r.)

    Dnia 28 maja 2007 roku, w drugim dniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w warszawskiej parafii naszego Kościoła odbyło się nabożeństwo z okazji Ekumenicznych Dni Biblijnych.
    Udział w uroczystości wzięli ks. superintendent Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. dziekan Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego, pastor Przemysław Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pani Małgorzata Platajs – dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, siostry franciszkanki Emilia i Krystyna, kapłani z naszego Kościoła, parafianie warszawscy i przedstawiciele innych Kościołów.
    Homilię wygłosił pastor Przemysław Lukas. Kaznodzieja przypomniał zebranym, że hasłem tegorocznego Ekumenicznego Święta Biblii były słowa wypowiedziane przez Boga, a zawarte w Księdze Izajasza: „Oto czynię rzecz nową: już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”
    To przesłanie Izajaszowe szczególnie uroczyście rozbrzmiewa w naszych czasach, kiedy przedstawiciele różnych wyznań współpracują nad przekładem Biblii, gromadzą się na wspólnej ekumenicznej modlitwie i wspólnie chwalą Boga. Te wydarzenia wskazują na powagę dni, w których przyszło nam żyć.
    Kaznodzieja zwrócił też uwagę na to, że Święto Biblii skupia nas wokół Słowa Bożego, zachęca do studiowania Pisma Świętego oraz życia zgodnego z jego nauką.
    Po Mszy Świętej została odśpiewana litania do Matki Najświętszej, a po niej nastąpiło błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem. Po nabożeństwie odbyła się wspólna agapa.

Parafianka