headerphoto

SYMPOZJUM W ŁODZI

Sympozjum w rocznicę 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (13 maja 2006 r.)

    W dniu 13 maja 2006 roku odbyło się w Łodzi sympozjum w rocznicę 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
    Na sympozjum przyjechało kilkadziesiąt osób, w tym duża grupa naszych kapłanów oraz zaproszeni goście z innych Kościołów:

  • bp prof. Bronisław Dembowski, ks. prof. Ireneusz Mroczkwoski, ks. prof. Henryk Seweryniak - Kościół Rzymskokatolicki, członkowie mariawicko-rzymskokatolickiej komisji do spraw dialogu
  • bp Mieczysław Cieślar – Kościoł Ewangelicko-Augsubrski
  • ks. Adam Kleszczyński – Kościół Ewalgelicko-Metodystyczny
  • ks. Stanisław Muchewicz – Kościół Polskokatolicki
  • ks. dr. Adam Dąbrowski – Kanclerz Metropolii Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego
    Sympozjum objęło szerokie spektrum tematów od zagadnień teologicznych do rysów historycznych o mariawityzmie. W międzyczasie odbywała się ciekawa dyskusja o referowanych tematach oraz pytaniach kierowanych z sali.
    Warto podkreślić bardzo dobre przygotowanie seminarium oraz gościnne przyjęcie przez parafian łódzkich.
    Więcej informacji na stronie łódzkiej.