headerphoto

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W ŻELISZEWIE

(19 sierpnia 2006 r.)

    W dniu 19 sierpnia 2006 roku odbyły się uroczystości odpustowe i jubileuszowe 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żeliszewie k. Siedlec, której proboszczem jest kapłan M. Krzysztof Czyżewski.
    Ukoronowaniem uroczystości było poświęcenie tutejszej świątyni po wieloletnim kapitalnym remoncie, podczas którego uzyskała ona nowy blask. Wśród dobrodziejów renowacji kościoła nie zabrakło parafian warszawskich.