headerphoto

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W GNIAZDOWIE

(22 lipca 2006 r.)

    W dniu 22 lipca 2006 roku parafianie warszawscy udali z wycieczką na uroczystości jubileuszowe 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów do mariawickiej parafii w Gniazdowie pw. św. Marii Magdaleny, której proboszczem jest kapłan M. Ładysław Ratajczyk.
    Uczestniczyli tam w poświęceniu tablicy pamiątkowej przez biskupa diecezjalnego M. Ludwika Jabłońskiego, uroczystej Mszy św., której przewodniczył Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski i okolicznościowej akademii.
    Wycieczka zawitała też do kaplicy filialnej w Koziegłowach i do sąsiedniej parafii w Starczy, której patronką podobnie jak parafii warszawskiej jest Matka Boska Nieustającej Pomocy.