1,5% PODATKU NA RZECZ PARAFII

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz parafii. Mały gest, duża pomoc!

Bardzo dziękujemy wszystkim podatnikom, którzy wskazali w swoim PIT za 2022 rok numer KRS0000400564. Dzięki temu z Urzędu Skarbowego wpłynęła imponująca kwota 125 556 zł. ze wskazaniem przez podatników parafii:

• Parafia Żarnówka - 49 747,10 zł.
• Parafia Gniazdów – 368 zł.
• Parafia Warszawa - 49 842,90 zł.
• Parafia Sosnowiec – 304 zł.
• Parafia Wierzbica – 144 zł.
• Parafia Łany – 536 zł.
• Parafia Lipka – 1160 zł.
• Parafia Sobótka - 2 400 zł.
• Parafia Płock – 10 700 zł.
• Parafia Wola Cyrusowa – 10 200 zł.
• Parafia Raszewo – 25,60 zł.
• Parafia Zgierz – 129 zł.

Zachęcamy całą społeczność mariawicką do wskazania w swoim rozliczeniu: Stowarzyszenie Otwarte Serca, numer KRS: 0000400564 oraz wpisanie parafii, której chcemy przekazać nasze 1,5% podatku.

Emeryci i renciści również mogą przekazać swoje 1,5% podatku. Jeśli jesteś na emeryturze lub rencie, a z podatku rozliczył Cię organ rentowy na formularzu PIT-40? Teraz w łatwy sposób możesz pomóc innym. PIT-OP to oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Podajesz w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% swojego podatku. PIT-OP składasz w urzędzie skarbowym. Dzięki niemu urząd przekaże pieniądze wybranej przez ciebie OPP.

Co musisz przygotować:
• Jeśli wypełniasz i składasz PIT-OP elektronicznie – nie musisz niczego przygotowywać, jedynie wypełniasz dane.
• Jeśli chcesz wypełnić papierowy PIT-OP i wysłać go pocztą lub zanieść do urzędu, możesz pobrać druk: https://www.podatki.gov.pl/media/3631/pit-op.pdf

To nic nie kosztuje, a jest dużym wsparciem dla naszych parafii. Warto propagować taki model wspierania naszych parafii nie tylko wśród mariawitów, ale sympatyków oraz rodzin spoza kościoła.


DZIĘKUJEMY wszystkim podatnikom, którzy przekazali swój 1,5% za 2022 rok.